Dog Training Courses

“ศูนย์ฝึกสุนัขนานาชาติภูเก็ต” เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จากความสำเร็จในการฝึกสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ มากกว่าพันชีวิตในหลากหลายภาษา ด้วยใจรักและยึดหลักการจัดระเบียบพฤติกรรมสุนัขและการเสริมคุณค่าของสุนัขเป็นสำคัญ ที่นี่เราสามารถฝึกสุนัขได้หลากหลายภาษา อาทิเช่น ไทย ,อังกฤษ, ฝรั่งเศส , อิตาลี , เยอรมัน, รัสเซีย, สวีเดน , สเปน, ญี่ปุ่น , เกาหลี, จีน เป็นต้น ตามความต้องการของเจ้าของสุนัข

วิธีการฝึกของเรา มุ่งเน้นในการสร้างความสนุก และความน่าสนใจแก่สุนัขเป็นสำคัญ เพราะเมื่อสุนัขมีใจรักที่จะเรียนรู้ สุนัขก็จะมีความสุขและผลของการฝึกก็ย่อมออกมาเป็นที่น่าพอใจ นอกจากเราจะมุ่งเน้นที่การฝึกสุนัขอย่างมีคุณภาพแล้วเรายังยินดีให้คำปรึกษาแก่เจ้าของสุนัขในทุกๆ เรื่อง เราบริการฝึกสุนัขทุกสายพันธุ์ และบริการปรับเปลี่ยนแก้นิสัยอันไม่พึงประสงค์ของสุนัข ไม่มีสุนัขตัวไหนที่แก่เกินไปสำหรับการฝึก ไม่มีสุนัขตัวไหนที่ไม่สามารถฝึกได้ เราพิสูจน์มาแล้ว !!! ทั้งนี้เราได้กำหนดหลักสูตรการฝึกสุนัขไว้ดังนี้

1. หลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐานเต็มรูปแบบ : การฝึกสุนัขขั้นพื้นฐาน เป็นขั้นแรกของการฝึกสุนัข เปรียบเสมือนการเปิดประตูทำความรู้จักกันระหว่างคนกับสุนัข ฉะนั้นขั้นนี้จึงจัดเป็นขั้นที่มีความสำคัญมาก เพราะมันคือการปูพื้นฐาน สร้างแรงจูงใจให้สุนัขอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเจ้าของเองก็มีส่วนร่วมในความสำเร็จนี้เช่นกัน

คำสั่งพื้นฐานก็คือ คำสั่งที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับสุนัข ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ คำสั่ง นั่ง, หมอบ, ยืน, นอน, คอย, เดินชิด, วิ่งชิด, หยุด, กระโดด, ขึ้นรถ, ลงรถ, มานี่, ไม่, ดีมาก, เร็ว ๆ , ช้า ๆ และขอมือ เป็นต้น ซึ่งเพื่อให้สุนัขทำตามคำสั่งได้อย่างดี เราจึงฝึกสุนัขให้ทำตามคำสั่งดังกล่าว ทั้งด้านข้าง,ด้านหน้าระยะใกล้ และระยะไกล รวมทั้งการฝึกสุนัขทั้งในและนอกสายจูง

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึก :

• สุนัขเด็ก (อายุ 6-18 เดือน) ;ใช้เวลา 3 เดือน

• สุนัขโต (อายุมากกว่า 18 เดือน) ;ใช้เวลา 4 เดือน

สามารถชมวีดีโอสาธิตการฝึกได้ในคลิปด้านล่างครับ

2. หลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งขั้นสูง :

เป็นคำสั่งเพิ่มเติมที่นอกเหนือที่จะฝึกให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่งพื้นฐาน เพื่อเสริมให้สุนัขมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น การฝึกเชื่อฟังคำสั่งขั้นสูงเป็นการต่อยอด จากการฝึกเชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐาน ช่วยเสริมและเติมเต็มความสามารถพิเศษของสุนัข ตามศักยภาพของสุนัขแต่ละตัว ตัวอย่างคำสั่ง ได้แก่ สวัสดี, คาบสิ่งของ คาบตะกร้า, คลานต่ำ, เดินซิกแซก, เดินถอยหลัง, กลิ้ง, กระโดดข้ามห่วงมือ/หลัง, คลานถอยหลัง คลานซิกเซก , เดินสองขา, เปิดตู้เย็นคาบของ เป็นต้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึก :
• สุนัขเด็ก (อายุ 6-18 เดือน) ; ใช้เวลา 5 เดือน

• สุนัขโต (อายุมากกว่า 18 เดือน) ;ใช้เวลา 6 เดือน

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการฝึกรวมกับหลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐานแล้ว

สามารถชมวีดีโอสาธิตการฝึกได้ในคลิปด้านล่างครับ

3. หลักสูตรสุนัขอารักขา :

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฝึกสุนัขเพื่องานอารักขา ปกป้องทรัพย์สิน และบ้านเรือน สุนัขที่สามารถฝึกหลักสูตรนี้ได้ จะต้องเป็นสุนัขในกลุ่มใช้งาน ( Working Group) ได้แก่ พันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ด, ร๊อตไวเลอร์, โดเบอร์แมน, อเมริกันพิทบูล หรือ มาลินัว เป็นต้น สุนัขที่จะเป็นสุนัขอารักขา จะต้องมีจิตประสาทที่มั่นคง มีแรงขับสูง และสุนัขจะต้องผ่านหลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งพื้นฐานมาก่อน เพราะฉะนั้นในระหว่างที่ฝึกเชื่อฟังคำสั่งขั้นฐาน ครูฝึกสุนัขจะต้องทดสอบแรงขับ และจิตประสาทของสุนัขเสียก่อน ไม่ใช่ว่าสุนัขทุกตัวที่จะสามารถเป็นสุนัขอารักขาได้

ตัวอย่างคำสั่ง ได้แก่ คำสั่งจู่โจม, คำสั่งหยุดการจู่โจม , คำสั่งเรียกสุนัขกลับ, คำสั่งคอย, ให้สุนัขจู่โจมเมื่อยามที่เจ้าของโดนทำร้ายโดยไม่ต้องรอคำสั่ง, การฝึกให้สุนัขชิน และไม่กลัวต่อเสียงปืน และการฝึกให้สุนัขไม่กินอาหารจากคนแปลกหน้า เป็นต้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึก : 5-6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการฝึกรวมกับหลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐานแล้ว

สามารถชมวีดีโอสาธิตการฝึกได้ในคลิปด้านล่างครับ

4. หลักสูตรระยะสั้น :

เป็นหลักสูตรที่เราจัดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของสุนัข ที่ไม่ต้องการให้สุนัขอยู่ที่อื่นนานๆ และเพื่อช่วยแก้ปัญหาบางอย่างที่ใช้เวลาในการฝึกไม่นาน

4.1 หลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งในสายจูง

เป็นการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น ในสายจูงเป็นหลัก สำหรับควบคุมสุนัขเบื้องต้น คำสั่งต่างๆ ก็จะคล้ายๆ หลักสูตรเชื่อฟังคำสั่งพื้นฐานเต็มรูปแบบ เพียงแต่เน้นสั่งสุนัขในสายจูงเท่านั้น

ระยะเวลาในการฝึก: 1 เดือน

สามารถชมวีดีโอสาธิตการฝึกได้ในคลิปด้านล่างครับ


4.2 หลักสูตรการฝึกลูกสุนัข

เป็นหลักสูตรสำหรับลูกสุนัข อายุไม่เกิน 5 เดือน เพื่อฝึกลูกสุนัขให้รู้จักวินัย และการควบคุมเบื้องต้น การสอนให้ลูกสุนัขเข้าสังคมกับ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ คนใหม่ๆ และสุนัขตัวอื่น รวมถึงการฝึกให้ลูกสุนัขรู้จักขับถ่ายเป็นที่เป็นทาง

ระยะเวลาในการฝึก: 1 เดือน

สามารถชมวีดีโอสาธิตการฝึกได้ในคลิปด้านล่างครับ

 

Phuket Dog School & Hotel